lördag, april 20, 2013

Avledningsmanövern

Avledningsmanöver eller undanmanöver brukar syfta till att den som man tror vill åt den ska skifta fokus mot något annat. Exempel på det är under andra världskriget, då de allierade genomförde en operation för att få tyskarna att tro att anfallet skulle ske på ett helt annat ställe än det faktiska. Ingen på den tyska sidan hade väl tänkt att att landstigningen skulle ske där engelska kanalen är som bredast, men eftersom de inte visste, lyckades avledningsmanövern.

På liknande sätt kan tolka det utspel som den socialdemokratiska trojkan Löfven/Andersson/Johansson försöker med på debattplats i DN idag. Att igenom en partikris var väl ingen i partiet hade hoppats på efter en uppspelad kongress, där enigheten skulle triumferas och socialdemokratins förträfflighet skulle belysas i direktsänd tv. Även om det gick ut dubbla budskap om vad besluten på kongressen egentligen betydde, kom efterspelet av personvalen att överskugga just den problematiken.

I andra partier brukar valberedningen noggrant gå igenom de kandidater som står till förfogande för personval i respektive partistyrelser. I ett annat krävs det ytterligare sidoarbete, vid sidan av valberedningen för att granska huruvida de presumtiva kandidaterna är kompetenta nog.

Nog snackat om personvalen och den efterdebatt som nu blev. Tanken fanns väl hos inne på partikansliet att de senaste två veckornas mediafokus behövde skiftas, för att någon annan skulle tro att Socialdemokraterna hade de faktiska svaren på hur de ska uppnå sina uppsatta mål och med vem de ska tänkas genomföra den med. Avledningsmanövrar har skett tidigare, jag har noterat dem och vet hur uppenbart det är att det just handlar om en avledningsmanöver.

Det är just på det sättet en artikel som denna som publicerades idag fungerar. Det är inget nytt som kommer fram i artikeln som inte tidigare har kommunicerats från partiledningen, därför framstår utspelet som tämligen uppenbart.

Löfven och hans närmaste har all anledning att köpa tid, för att de under den senaste veckan har ägnat sig åt att allt annat än att ta ansvar för att valberedningen återigen har sjabblat och att partikongressen trots allt har valt dem som lades fram som förslag på sittande kongress. Att påstå att regeringen har gett upp om arbetslösheten, är återigen ett kvitto om att man inte vill låtsas om de faktiska omständigheter som råder pch som till stor del påverkar Sverige.

Det går att peka på andra länder som lyckats bättre, om de nu kan hitta ett land som har genomfört en politik som är annorlunda den politik som är jämlik den som genomförs i Sverige, men som gett en betydligt lägre arbetslöshet. Om det nu också är på det sättet att en dubbelt så hög statsskuld och sjunkande reallöner som de facto utmärker det socialdemokratiska exemplet i Tyskland. Men än så länge framstår dagens artikel som en avledniningsmanöver. Perfekt eller inte återstår att se.