måndag, april 08, 2013

Gick sin egen väg ända till vägens ände.

Till slut kom beskedet som man bara väntade på. Margaret Thatcher, drabbad av flertalet strokeanfall, präglad av en allt mer påtaglig demens, lämnar efter sig en era som kommer att vara omdebatterad långt efter hennes bortgång.

Det är ganska typiskt för en profil som Margaret Thatcher. Lika hyllad som hon är från sina anhängare, lika hatad är hon hos sina motståndare. Det är samma mönster som går igenom hos de som dyrkas av vänstern. Född i enkla förhållanden, blev hon den politiska gestalt som tog tag i den stagnerade ekonomin som Storbritannien befann sig i under sent 1970-tal. Samma mönster tycks gå igenom med brittisk ekonomi även idag.

Ohållbara sociala välfärdssystem, en skenande inflation, höga mariginalskatter och vanskötta statliga företag blev några av de problembarn som Thatcher fick hantera som premiärminister. Det skedde förstås genom en kraftig liberalisering av brittisk ekonomi och arbetsmarknad. Fackets märkbart stora makt på arbetsmarknaden bröts i och med att Thatcher vågade utmana det som hon ansåg som en orimlig situation. Ingen skulle få låtas köra med Thatcher.

Resultatet blev det som fortfarande märks av idag. Ekonomin sanerades, det skedde dock med att många hamnade i arbetslöshet, dock lyckades hon driva igenom sin agenda då väljarna gav fortsatt förtroende. I sann anda hade 1970-talets stagnerade ekonomi inte gjort gott åt Storbritannien i slutändan.

Tony Blair som inspirerades av Thatchers politiska styre, som till stor del gav upphov till New Labour, som gav Blair oerhörda väljarframgångar i senare delen av 1990-talet, sade något att de kontroversiella är de som blir ihågkomma. När man föreslår något tror folk att man är dum, när man genomför det blir man idiotförklarad, men när man väl genomfört det ångrar man att man inte gick längre.

Det var det som utmärkte Margaret Thatcher som politiker. Populister går i takt med opinion och media och gör sig populär för stunden, de som bli ihågkomna gör svåra val som riskerar stort motstånd, men som skapar popularitet i stunden.

Förutom hennes omläggning av den brittiska ekonomin, blev insatsen på Falklandsöarna den en av de största politiska händelserna i hennes premiärministerskap. Invasionen från militärdiktaturen Argentina sågs som ytterst provocerande hos Thatcher som beordrade den brittiska flottan att återta den brittiska beskickningen i södra Atlanten. En av de som fascineras över de händelser som skedde på Falklandsöarnatn är Fredrik Antonsson, som vid ett flertal tillfällen ha skrivit ingående om konflikten mellan Storbritannien och Argentina som lever kvar än idag, inte minst sportsligt.

Som politiker går hon till historien som en politiker som la om ekonomin, som vann flera krig, mot fackföreningarna, på avlägsna öar och som starkt bidrog till Järnridåns fall. Järnladyn besegrade många motståndare och om än hon blev förpassad bort från sin post, gjorde hon det som gjorde henne illa omtyckt, men också omåttligt populär för lång framtid framöver. De som gjorde det populära är de som lever kvar i folks minnen för lång framtid. Det för att de inspirerar både de som är deras anhängare som motståndare. Thatcher är ett typexempel på just detta.

Bloggar: Högberg, Hökmark.
Media: ABSvDSvDSvDSvDSvDSvDSvDSvD.