söndag, april 21, 2013

Vad sade egentligen Nestlés VD om världens vatten?

Igår slog Dagens Industri upp en nyhet med följande dramatiska rubrik.

Man förstår att en del blir upprörda över texten i artikeln. Det är bara den haken att artikeln som sig bör, är en artikel som tolkar den intervju som tog plats i en annan tidning. Det finns en lärdom om att när en story är för bra för att vara sann, bör man vara lite vaksam. Framförallt bör man nog läsa originalet, som DI baserar sin artikel på.

Som Peter Brabeck säger:
"Where I have an issue is that the 98.5% of the water we are using, which is for everything else, is not a human right and because we treat it as one, we are using it in an irresponsible manner, although it is the most precious resource we have. Why? Because we don't want to give any value to this water. And we know very well that if something doesn't have a value, it's human behaviour that we use it in an irresponsible manner."

Det vatten som vi direkt konsumerar i form av intag och personlig hygien, motsvarar de resterande 1,5 procenten. Om dessa säger han följande:
"The fact is they [activists] are talking first of all only about the smallest part of the water usage," he says. "I am the first one to say water is a human right. This human right is the five litres of water we need for our daily hydration and the 25 litres we need for minimum hygiene.

This amount of water is the primary responsibility of every government to make available to every citizen of this world, but this amount of water accounts for 1.5% of the total water which is for all human usage."

Det stora problemet som han alltså försöker belysa, är det vatten som används till allt annat än personlig konsumtion och hygien, dvs 98,5 procent av den totala vattenförbrukningen, den som enligt Brabeck används på ett oansvarigt sätt. I debatten om resurser bör således vatten bli ett större diskussionsämne. Tråkigt bara att svensk media vill misstolka intervjun i den grad, att de hellre ville uppröra sina läsare, än återge vad som egentligen sades i originalintervjun.

EDIT 20:52. Självklart vill jag att fler ska ha tillgång till rent vatten. Då bör vi vara vaksamma, vi som har obegränsad tillgång till det, med hur vi kan ta för ansvar för hur vi förbrukar den.