onsdag, februari 22, 2012

Lösningen en gemensam arbetslöshetsförsäkring?

Fler kvalificerar sig inte för a-kassa, fler och fler ställer sig utanför a-kassan pga att den är för dyr för vissa. För många medlemmar, speciellt inom LO-kollektivet har avgiften blivit hög då arbetslösheten som kopplas till avgiftsnivån, gör vissa dyrare än andra. Om nu arbetarrörelsen värnar om solidaritet med sina medlemmar kan man undra varför det inte skapas en övergripande arbetslöshetsförsäkring, med större riskspridning sm kunde ge lägre avgifter.


Denna modell körs redan i andra organisationer. Hos SACO-organisationer är detta redan vardag. I en bransch med få människor arbetslösa blir avgiften dock rätt låg. Men på något sätt känner jag att risken för arbetslöshet inom LO-kollektivet inte är konstant utan varierar mellan de olika förbunden.

Lösningen skulle således vara att man skapade en gemensam arbetslöshetsförsäkring. Risken kan därmed spridas och således kan kanske avgiften minskas. En inkomstförsäkring inom LO skulle kanske locka fler till medlemskap, om de kände att medlemskapet spelade roll. Det är en utmaning för en fackföreningsorganisation som tappar medlemmar.

I samband med den stora socialförsäkringsutredningen bör man rimligtvis på andra håll fundera kring hur de som riskerar arbetslöshet, speciellt fackföreningar som ska värna om sina medlemmars intressen, se över möjligheterna hur man kan inkludera fler, kunna värna den solidaritet man säger sig stå för. En gemensam arbetslöshetsförsäkring kanske skulle kunna vara en lösning. Frågan är hur LO-kollektivet ställer sig till detta.

Media: DN, DN.